Forskerforbundet ved Universitetet i Agder

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår

Etter 14 timer på overtid kunne Riksmekleren avslutte meklingen i staten og legge frem en skisse som partene aksepterte.

Resultatet ble som følgende:
1. Det ble gitt et tillegg på A-tabellen fordelt på følgende vis: 
ltr 19 - 46: 1,35%, 
ltr 47 -  63: 1,55%  
ltr 64 – 101: 1,35 % 
(som betyr en reallønnsvekst for ansatte på den store avtalen)
Årsaken til den ujevne prosenten er kravet til å gjøre «noe» med likelønn

2. Det er satt av midler til lokale forhandlinger: 1,24,% pr 1. juli

3. Taket på de pensjonsgivende tilleggene er fjernet

4. AFP er tariffestet for årskullene 1963 og yngre jf pensjonsavtalen av 3. mars 2018

5. Og sist, men ikke minst: stipendiatlønnen er hevet til ltr54. LR20 alt 10 for stipendiater som ansettes etter 1. mai.


Protokollen finner du her:  Protokoll_stat_2019.pdf


  Aktivitetskalender

Det er for tiden ingen oppføringer.

Nyttige lenker: