Forskerforbundet ved Universitetet i Agder

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår

Pensjon

 er en nøytral og ikke-kommersiell portal som har til formål å gi deg en helhetlig oversikt over alderspensjon. Portalen er laget gjennom et samarbeid med blant andre NAV og Statens pensjonskasse (SPK). Her kan du finne svar på dine spørsmål om alderspensjon. Du kan også få hjelp til  konkret beregning av din pensjon og AFP.

Minpensjon.no


Forskerforbundets lokallag vil aldri gi råd om hva som økonomisk lønner seg for deg mtp pensjon, AFP, Folketrygd mv. Dette er såvidt krevende og det kan være store individuelle forskjeller på hva som er det beste rådet. Vi vil derfor alltid henvise spørsmål om pensjon til NAV/SPK. Slike spørsmål retter DU selv direkte til dem. 

En oppfordring: Om du vurderer AFP/ta ut folketrygd eventuelt sammen med ordinær lønn, ta da kontakt med NAV/SPK slik at du er forberedt på utfall den dagen du bare skal leve på pensjonsutbetalinger. 


Forskerforbundet.no har laget en samleside om pensjon. Du finner lenken nedenfor.

Lenke til informasjon om pensjon: forskerforbundet.no

  Aktivitetskalender

Det er for tiden ingen oppføringer.

Nyttige lenker: