Forskerforbundet ved Universitetet i Agder

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår

OM OSS

Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling med 22 800 medlemmer.

Det naturlige valg for deg som arbeider med forskning, undervisning, formidling og administrasjon av kunnskap


Slik er Forskerforbundet organisertSlik er lokallaget ved Universitetet i Agder organisert

Tillitsvalgte ved driftsenhetene (fakultet og fellesadministrasjonen) er i egenskap av sin rolle som valgte tillitsvalgte automatisk representert i lokallagsstyret. Hovedtillitsvalgt er styreleder. Lokallaget har også et arbeidsutvalg som forbereder saker til styremøter, foreslår arbeidsprogram mv. Arbeidsutvalget består av nestleder, sekretær og hovedtillitsvalgt