Forskerforbundet ved Universitetet i Agder

Her finner du informasjon om tariffoppgjøret 2021.
Nye nettsider er under utarbeidelse. 

Resultatet av de sentrale lønnsforhandlingene


Etter en omfattende og vanskelig mekling ble det enighet mellom Unio og Staten i lønnsoppgjøret. Oppgjøret har en total ramme på 2,7%. Partene ble enige om at 50% av potten gis som sentrale tillegg, mens 50% overføres til lokale forhandlinger til høsten. Du vil få nærmere beskjed om opplegget for de lokale lønnsforhandlingene når dette er avklart.

 

Det sentrale oppgjøret fikk en tydelig lavtlønnsprofil, og tilgodeser ansatte med relativt kort utdanning. Forskerforbundet og Unio ønsket en annen profil, men fikk dessverre ikke gjennomslag for dette, verken i forhandlinger eller mekling. Oppgjøret har også en tydelig likelønnsprofil med ekstra lønnstillegg i lønnstrinnene hvor det er overvekt av kvinner (se pkt. 3 nedenfor). 

 

Det sentrale oppgjøret gir følgende endring i lønn:

1. Lønnstrinn 19-101: Alle får 0,9% lønnsøkning + kr. 1.500,-

2. Lønnstrinn 19-50: I tillegg gis det kr. 4.000,- (utover pkt. 1).

3. Lønnstrinn 51-69: Her innføres en såkalt "likelønnsbro" som betyr at det gis kr. 3.800,- i tillegg til lønnstrinn 51. Så trappes dette tillegget ned med kr. 200,- for hvert lønnstrinn opp til lønnstrinn 69 som dermed får kr. 200,- utover tillegget i pkt. 1.

 

Ltr 50: + kr 9565  -  2,12%

Ltr 55: + kr 8915  -  1,82%

Ltr 60: + kr 8317  -  1,55%

Ltr 65: + kr 7779  -  1,33%

Ltr 70: + kr 7287  -  1,13%

Ltr 75: + kr 7872  -  1,11%

Ltr 80: + kr 8853  -  1,08%

 

(Foreløpige tall – A-tabellen justeres vanligvis til «runde tall»

 

Forskerforbundet lokalt arbeider for at høstens lokale forhandlinger skal gi god uttelling for våre medlemmer. 
 

 

Brudd i forhandlingene i staten

29. april ble forhanlingene i staten avsluttet og saken gikk til megling. Partene er nå i gang med meglingen, med frist midnatt 27. mai. Dersom det ikke foreligger noe resultat etter meglingen, vil staten dermed være i streik.

Kontakt FF-UiA

Fornavn *  
Etternavn *  
Telefon  
E-post *  
Emne *  
Melding *  

  



Aktivitetskalender

Det er for tiden ingen oppføringer.

Nyttige lenker: