Forskerforbundet ved Universitetet i Agder

Her finner du informasjon om tariffoppgjøret 2021.
Nye nettsider er under utarbeidelse. 

Informasjon om høstens lokale forhandlinger


Som en del av årets tariffoppgjør skal det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger på UiA. Disse forhandlingene er forankret i Hovedtariffavtalen i staten kapittel 2.5.1.

 

Du vil i august få en epost fra Forskerforbundet ved UiA der du inviteres til å sende inn argumenter for ditt lønnskrav. Dette gjøres på et eget elektronisk skjema som du mottar i samme epost. Kravet skal baseres på individuell innsats og kriteriene er nærmere beskrevet i UiA sin lønnspolitikk under menyvalget «Årlige lokale forhandlinger»
 

https://www.uia.no/for-ansatte/ditt-ansattforhold/loenn-refusjon-og-utbetalinger/loennspolitikk-og-loennsforhandlinger

 

Fristen for innsendelse av eget krav er 3.9.

 

Vi ønsker alle en god sommer!
 

Bonus eller tilskudd til lønnspotten?


Media rapporterer at flere universiteter og høgskoler har delt ut kronebeløp som engangs koronakompensasjon. Styret ved UiA valgte derimot å tilføre 6 millioner til lønnspotten ved tariffoppgjøret. Hva er forskjellen?


En kompensasjon gitt én gang kan best sammenliknes med en bonusutbetaling. Bonus får du én gang og det påvirker ikke din grunnlønn. UiA sitt tilskudd til potten i det lokale tariffoppgjøret, gir derimot en varig lønnseffekt. Årsaken er at tillegg i tariffoppgjøret øker din grunnlønn, og økningen tar du med deg også til neste år. Det du evt. får i lønnsøkning i tariff-forhandlingene om et år, vil derfor komme på toppen av den økte grunnlønnen.


Forskerforbundet ønsket en slik varig lønnseffekt og argumenterte for dette overfor styret. Vi er svært fornøyd med at styret valgte å imøtekomme vår anmodning om seks millioner i tilskudd til lønnspotten. Disse pengene kommer i tillegg til de 1,8% av lønnsmassen som partene i det sentrale tariffoppgjøret ble enige om å avsette til lokale lønnsforhandlinger.

 

Gir seks millioner til lønnspotten


Universitetsstyret vedtok 16. juni å legge til seks millioner kroner i potten til årets lønnsforhandlinger. Dette vedtaket er vi selvsagt veldige fornøyde med og var et initiativ fra Forskerforbundet ved UiA.

 

– «Vi ble svært glade for at styret valgte å følge vår anmodning om å sette av 6 millioner som tilskudd til de lokale lønnsforhandlingene. Vi hadde et svært godt dialogmøte med styret hvor vi både fikk lagt fram våre synspunkter på de lønnsmessige utfordringene ved UiA, og fikk høre styrets betraktninger av situasjonen. Styret og organisasjonene er enige om at det er viktig å øke universitetets konkurransekraft når det gjelder lønn, og tilskuddet til potten er et svært viktig tiltak for å oppnå dette», sier hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet Tom Roar Eikebrokk.

 

Informasjon om høstens lønnsoppgjør kommer senere.

 

Les mer om saken på Innaskjærs: https://www.uia.no/for-ansatte/aktuelt/gir-6-millioner-til-loennspotten

 

 

Resultatet av de sentrale lønnsforhandlingene


Etter en omfattende og vanskelig mekling ble det enighet mellom Unio og Staten i lønnsoppgjøret. Oppgjøret har en total ramme på 2,7%. Partene ble enige om at 50% av potten gis som sentrale tillegg, mens 50% overføres til lokale forhandlinger til høsten. Du vil få nærmere beskjed om opplegget for de lokale lønnsforhandlingene når dette er avklart.

 

Det sentrale oppgjøret fikk en tydelig lavtlønnsprofil, og tilgodeser ansatte med relativt kort utdanning. Forskerforbundet og Unio ønsket en annen profil, men fikk dessverre ikke gjennomslag for dette, verken i forhandlinger eller mekling. Oppgjøret har også en tydelig likelønnsprofil med ekstra lønnstillegg i lønnstrinnene hvor det er overvekt av kvinner (se pkt. 3 nedenfor). 

 

Det sentrale oppgjøret gir følgende endring i lønn:

1. Lønnstrinn 19-101: Alle får 0,9% lønnsøkning + kr. 1.500,-

2. Lønnstrinn 19-50: I tillegg gis det kr. 4.000,- (utover pkt. 1).

3. Lønnstrinn 51-69: Her innføres en såkalt "likelønnsbro" som betyr at det gis kr. 3.800,- i tillegg til lønnstrinn 51. Så trappes dette tillegget ned med kr. 200,- for hvert lønnstrinn opp til lønnstrinn 69 som dermed får kr. 200,- utover tillegget i pkt. 1.

 

Ltr 50: + kr 9565  -  2,12%

Ltr 55: + kr 8915  -  1,82%

Ltr 60: + kr 8317  -  1,55%

Ltr 65: + kr 7779  -  1,33%

Ltr 70: + kr 7287  -  1,13%

Ltr 75: + kr 7872  -  1,11%

Ltr 80: + kr 8853  -  1,08%

 

(Foreløpige tall – A-tabellen justeres vanligvis til «runde tall»

 

Forskerforbundet lokalt arbeider for at høstens lokale forhandlinger skal gi god uttelling for våre medlemmer. 
 

 

Brudd i forhandlingene i staten

29. april ble forhanlingene i staten avsluttet og saken gikk til megling. Partene er nå i gang med meglingen, med frist midnatt 27. mai. Dersom det ikke foreligger noe resultat etter meglingen, vil staten dermed være i streik.

Kontakt FF-UiA

Fornavn *  
Etternavn *  
Telefon  
E-post *  
Emne *  
Melding *  

  Aktivitetskalender

Det er for tiden ingen oppføringer.

Nyttige lenker: