Forskerforbundet ved Universitetet i Agder

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår

 

Fakultet/Enhet

Etternavn

Fornavn

Verv

Mobil

Fast telefon

Fellesadministrasjonen

Nilsen

Dag Olav

Styremedlem

91873632

3814  1193

Fakultet for   teknologi og realfag

Assev

Sigurd M.

Styremedlem

90697441

3723 3303

Fakultet for   samfunnsvitenskap

Busch

Peter André

Styremedlem

93046101

3814  1298

Fakultet for   humaniora og pedagogikk

Cyvin

Mette Berit

Styremedlem

92056609

3814  2006

Handelshøyskolen

Emblem

Anne Wenche

Styremedlem

47259844

3814 2232

Fakultet for   kunstfag

Grimsli

Ole Thomas

Styremedlem

90189614

3814 2384

Fakultet for   helse og idrettsvitenskap

Slotnes

Atle

Styremedlem

91709790

3723 3781

Lærerutdanningen

Michaelsen

Ottar

Stedlig rep

97086365

3814  1065

 Eikebrokk

Tom Roar

Hovedtillitsvalgt

99739907

3814  1048


Helling

Ingrid Liv

Kasserer

90630073

3814  2339