Forskerforbundet ved Universitetet i Agder

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkårNyheter


Tilbake til oversikten

15.09.2020

ORG19ADM delprosjekt 1 Bedre tjenester

Uroen omkring delprosjekt 1 i ORG19ADM har dempet seg noe etter at universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen har hatt møter med involverte og publisert avklaringer på Innaskjærs. Hun har gjort det klart at ingen som arbeider med tjenesteyting på UiA skal føle seg rammet av rapporten. Hun presiserer at det er ledelsens ansvar å utvikle, organisere og finansiere produksjonen av tjenester ved UiA.

Forskerforbundet og de andre organisasjonene har hatt flere møter med ledelsen på flere nivåer og bedt om uttalelser som tydelig klargjør at delrapporten ikke skal forstås som kritikk av de som arbeider med tjenesteproduksjon på UiA. Organisasjonene har arbeidet for at ledelsen klargjør både overfor omtalte tjenesteytere og mottakere av tjenester, at uttalelsene i rapporten kun gir uttrykk for et mindretall av respondentenes oppfatning av tjenestetilbudet. Disse oppfatningene gir innspill til mulige forbedringer, men kan ikke generaliseres til å gjelde en beskrivelse av tjenesteytere eller tjenestetilbudet.Tilbake til oversikten


.