Forskerforbundet ved Universitetet i Agder

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkårNyheter

Feed

22.10.2020, 12:55

Dette betyr lønnsoppgjøret for deg

Koronapandemien og negative konsekvenser for konkurranseutsatt næringsliv (det såkalte “Frontfaget”), gjorde at det kun ble en ramme på 1,7% å forhandle om i årets lønnsoppgjør. Mye av denne rammen (ca. 1.2%)...   mer


01.10.2020, 14:31

Har vitenskapelige ansatte «særlig uavhengig stilling»?

Ved UiA er det satt i gang en prosess som kan resultere i store endringer i arbeidsvilkårene for vitenskapelig ansatte. I 2018 avdekket en intern revisjonsrapport (Revisjonsrapport, 2018; Khrono, 2018) at...   mer


15.09.2020, 13:12

ORG19ADM delprosjekt 1 Bedre tjenester

Uroen omkring delprosjekt 1 i ORG19ADM har dempet seg noe etter at universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen har hatt møter med involverte og publisert avklaringer på Innaskjærs. Hun har gjort det klart at...   mer


15.09.2020, 13:07

Lønnsoppgjøret 2020 - Brudd i årets tarifforhandlinger i staten

Unio stat valgte mandag kveld å bryte lønnsforhandlingene med staten, og oppgjøret går nå til mekling. Forhandlingsleder for Unio Stat og leder av Forskerforbundet Guro Elisabeth Lind, sier Unio var svært...   mer


15.09.2020, 13:00

Ny tillitsvalgt på Fakultet for Samfunnsvitenskap

Peter André Busch er valgt som ny tillitsvalgt på fakultet for Samfunnsvitenskap. Peter André er førsteamanuensis ved Institutt for informasjonssystemer og tar over etter Tom Eikebrokk som nå er...   mer


eldre >>


.