Forskerforbundet ved Universitetet i Agder

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår


Nyheter


Tilbake til oversikten

24.05.2019

Statsoppgjøret i havn

Etter 14 timer på overtid kunne Riksmekleren avslutte meklingen i staten og legge frem en skisse som partene aksepterte. Resultatet ble som følgende: 1. Det ble gitt et tillegg på A-tabellen fordelt på følgende vis:
ltr 19 - 46: 1,35%,
ltr 47 - 63: 1,55%
ltr 64 – 101: 1,35 %
(som betyr en reallønnsvekst for ansatte på den store avtalen)
Årsaken til den ujevne prosenten er kravet til å gjøre «noe» med likelønn
2. Det er satt av midler til lokale forhandlinger: 1,24,% pr 1. juli
3. Taket på de pensjonsgivende tilleggene er fjernet
4. AFP er tariffestet for årskullene 1963 og yngre jf pensjonsavtalen av 3. mars 2018
5. Og sist, men ikke minst: stipendiatlønnen er hevet til ltr54. LR20 alt 10 for stipendiater som ansettes etter 1. mai.Tilbake til oversikten.