Forskerforbundet ved Universitetet i Agder

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår


Nyheter

Feed

01.10.2020, 14:31

Har vitenskapelige ansatte «særlig uavhengig stilling»?

Ved UiA er det satt i gang en prosess som kan resultere i store endringer i arbeidsvilkårene for vitenskapelig ansatte. I 2018 avdekket en intern revisjonsrapport (Revisjonsrapport, 2018; Khrono, 2018) at...   mer


15.09.2020, 13:12

ORG19ADM delprosjekt 1 Bedre tjenester

Uroen omkring delprosjekt 1 i ORG19ADM har dempet seg noe etter at universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen har hatt møter med involverte og publisert avklaringer på Innaskjærs. Hun har gjort det klart at...   mer


15.09.2020, 13:07

Lønnsoppgjøret 2020 - Brudd i årets tarifforhandlinger i staten

Unio stat valgte mandag kveld å bryte lønnsforhandlingene med staten, og oppgjøret går nå til mekling. Forhandlingsleder for Unio Stat og leder av Forskerforbundet Guro Elisabeth Lind, sier Unio var svært...   mer


15.09.2020, 13:00

Ny tillitsvalgt på Fakultet for Samfunnsvitenskap

Peter André Busch er valgt som ny tillitsvalgt på fakultet for Samfunnsvitenskap. Peter André er førsteamanuensis ved Institutt for informasjonssystemer og tar over etter Tom Eikebrokk som nå er...   mer


27.08.2020, 15:07

Uttalelse fra Forskerforbundet angående rapporten «Bedre tjenester»

Forskerforbundet ved UiA har gått grundig gjennom rapporten «Bedre tjenester» (ORG19ADM Delprosjekt 1), og har på bakgrunn av innspill fra våre medlemmer funnet det nødvendig å avgi en...   mer


eldre >>.